Jordgubbsplockning

Jordgubbssäsongen börjar normalt i slutet av Juni och håller på till mitten av Juli.

Dagens plockstatus
  • Korona: 
  • Polka: 
  • Sonata: